Vision

Viborg Domkirke er med sin historie og beliggenhed i hjertet af Viborg byens største turistattraktion. Udover kirkegængerne kommer der ca. 100.000 besøgende om året. I respekt for Domkirkens kulturhistorie og med henblik på, at kunne tilbyde andagtsøgende såvel som turister mere optimale forhold, ønskes der dels forbedrede ankomstforhold og dels etableret nye og bedre servicefaciliteter i form af toiletter, venterum, udstillingsrum samt depot.

Servicefaciliteterne ønskes indrettet under våbenhuset, hvor de eksisterende rum med karakteristiske hvælvinger og et særligt dagslys kan skabe spændende rum der på fornem vis kan medvirke til at understøtte den bygningshistoriske udvikling.
Herudover ønskes Domkirkens butik, med udsalg af diverse artikler, indrettet med et mere nutidigt design og med funktioner der kan bidrage til at skabe bedre forhold for kirkens personale og de mange turister.

Fresker og kupler, der lider af alvorlige skader, kan endelig istandsættes, takket være en donation fra Augustinus Fonden, således at de historiske og kulturelle værdier, som Joakim Skovgaards malerier indeholder, kan bevares. Disse istandsættelser og forbedringer vil skabe en mere tilgængelig domkirke.

Den kommende transformation af de omgivende historiske bygninger, Landsretten og den tidligere rådhusbygning, medfører uden tvivl et fremtidigt større besøgstal. Der vil dermed være et aktuelt og øget behov for at gennemføre de ønskede forbedringer, så Viborg Domsogns Menighedsråd kan tilbyde en kirke såvel som en turistattraktion, der er fuldt tilgængelig for alle, der måtte ønske at besøge dette smukke kulturhistoriske sted.

Proces

Viborg Domsogns Menighedsråd er aktuelt i en proces, hvor der via fondsmidler søges at rejse midler til istandsættelser og revitalisering, således at den unikke kulturhistoriske værdi stedet har, fortsat kan bevares. Til dette bevilliger Viborg Domprovsti en andel af projektsummen.
Herved opfyldes menighedsrådets ønske om at sikre såvel kirkens enkeltelementer og værdier som kirkens helhed.

Dele af disse intentioner er indfriet i forbindelse med istandsættelsen af våbenhuset, med den nye bronzeport skabt af Maja Lisa Engelhardt. Dette blev muliggjort med støtte fra fonde. Ligeledes er en app som et samarbejde mellem Viborg Domkirke og Skovgaard Museet muliggjort ved hjælp af fondsmidler. App’en Viborg Domkirke tager det bedste fra den klassiske audioguide og tilføjer yderligere dimensioner ved at supplere lyd med billeder og skriftligt materiale, der fortæller de gode historier om Viborg Domkirke og Joakim Skovgaards udsmykning.

Der er et stykke vej, før menighedsrådet har nået et resultat, der opfylder nutidige behov og som ikke mindst værner om den kulturskat, Viborg Domkirke rummer.

Samspil med helhedsplanen

Nærværende projekt, som således begrænser sig til istandsættelser og forbedringer af selve kirken, kan ses i sammenhæng med helhedsplanen for Domkirkekvarteret.
Kirkens udenoms arealer, herunder belægninger og adgange til kirken vil være elementer, der skal håndteres i relation til helhedsplanen. Viborg Domsogns Menighedsråd ser frem til et positivt og udviklende samarbejde omkring helhedsplanen.

For at fremhæve Viborg Domkirke og den kulturarv kirken indeholder, ønskes Domkirken oplyst således, at bygningens enestående arkitektur og pragt kommer til at stå tydeligt frem. Kirken vil fremstå indbydende og det smukke bygningsværk vil kunne ses på lang afstand, ved at få etableret en smuk stationær belysning.
Som nyistandsat vil Viborg Domkirke være parat til at indgå i samarbejdet og skabe synergier i samspil med planerne om en transformation af de øvrige kulturhistoriske bygninger som området omkring et levende kulturtorv rummer.

Organisation

Menighedsrådet i Viborg Domsogn varetager de administrative opgaver for Domkirken og skaber gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar – både i Viborg Domkirke og den lille Gråbrødre Klosterkirke, der ligger bag Vestre Landsrets gamle bygninger. Menighedsrådet er tillige ansvarlig for de kirkelige aktiviteter i Sognegården. Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen blandt folkekirkens medlemmer og består desuden af kirkens præster.