Sider under Viborg Domkirke

Maleren Joakim Skovgaards fantastiske fresker fortæller bibelens historie fra skabelsens morgen til åbenbaringsbogens profetier om de sidste tider, idet man følger bibelens beretninger fra våbenhus til apsis. Omtrent 100.000 turister og 40.000 andagtsøgende aflægger hvert år besøg i Viborg Domkirke. For fortsat at kunne bevare denne position, trænger kirken til at blive løftet ind i det 21. århundrede. Det er en opgave, som menighedsrådet ikke kan klare med egne midler. Derfor har Viborg Domsogns Menighedsråd gennem flere år arbejdet med en istandsættelsesplan, der vil give Viborg Domkirke et tiltrængt løft både bygningsmæssigt, kirkeligt, kunstnerisk og kulturelt.

“Allerede på nuværende tidspunkt er Viborg Domkirke den største turistattraktion i byen. Det bliver den fortsat ved med at være. Den spiller derfor en central rolle, når et kommende besøgscenter, et nyt bymuseum, et pilgrimsherberg og ændringerne på Skovgaard Museet bliver en realitet.”
– — Preben Grønbæk, menighedsrådsformand