Skovgaard Museet - Et nationalt klenodie

Helt fra begyndelsen i 1937 har Skovgaard Museet sat Viborg på danmarkskortet. Netop her blev der - takket være en stor lokal opbakning - etableret et kunstmuseum med udgangspunkt i den monumentale udsmykning af Viborg Domkirke fra Joakim Skovgaards hånd. Han ønskede dog, at hele familien Skovgaard skulle repræsenteres på museet.

Både den nationalromantiske guldaldermaler PC Skovgaard (faren), maleren og billedhuggeren Niels Skovgaard (broren), andre familiemedlemmer og en kunstnerkreds omkring familien har leveret værker til museets faste samling. Gennem tiden har Skovgaard Museet løbende udvidet samlingen, så den i 2016 er et stykke danmarkshistorie i sig selv. Skovgaard Museets ansvarsområde retter sig naturligt mod Skovgaard-familien, men museet har formået at perspektivere samlingerne med en række særudstillinger.

De har først og fremmest til formål at berige og nuancere den særlige kunsthistorie omkring værkerne fra Skovgaard-familien, og museet har også haft meget besøgte særudstillinger. Et godt eksempel på det var udstillingen ”Dronning Margrethe II - Et livsværk” i 2010, hvor regenten fejrede 70 års fødselsdag og Viborg fejrede 950 års jubilæum som bispeby.

Skovgaard Museet har til huse i flotte historiske rammer, da den fredede bygning tidligere har været rådhus og stiftsmuseum med oldtidssamlinger. På denne vis rummer Skovgaard Museet en række kulturhistoriske kvaliteter, der hænger sammen med domkirken, Domkirkekvarteret og hele byens betydningsfulde historie.

Læs mere om Skovgaards Museet her.

Organisation

Skovgaard Museet er en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse og Viborg Kommune som hovedtilskudsgiver. Desuden modtager Skovgaard Museet statsstøtte som statsanerkendt kunstmuseum.

Målgruppe

Skovgaard Museet har tre målgrupper for sine aktiviteter, nemlig voksne over 50 år, skolebørn og konfirmander og lokalsamfundet. Særligt de to førstnævnte er i fokus, og museet tilbyder en bred vifte af målrettede undervisningsforløb for skoleklasser og har udviklet en app kaldet ”den digitale domkirke”.
Den gør det muligt at lære mere om Domkirkens historie, interiør og Joakim Skovgaards enestående udsmykning af Domkirken.