Viborg - Hele Danmarks pilgrimsby

Domkirkebyen Viborg er det naturlige centrum for pilgrimsvandring i Danmark. I de sidste år er der arbejdet ihærdigt på at etablere herberger og oplevelsestilbud langs Hærvejen fra den dansk-tyske grænse mod Viborg og videre nordpå mod Frederikshavn og Hirtshals.

Hærvejen er det naturlige forbindelsesled mellem pilgrimsruter fra Trondheim i Norge og Vadstena i Sverige og videre sydpå i Europa til Santiago de Compostela. Samtidig er Hærvejen sammen med ruterne i vores nordiske nabolande udpeget som europæisk kulturrute - The Route of Saint Olav Ways. Og på Hærvejen indtager Viborg en central rolle!

I Viborg er vejene mødtes fra nær og fjern gennem mere end tusinde år. Med Viborg Domkirke og byens rige pilgrimshistorie er byen og naturligt knudepunkt på både Hærvejen og Klosterruten, hvor Viborg Domkirke årligt har tradition for at modtage og sende mange pilgrimme afsted på deres færd.

Et herberg for pilgrimme i Domkirkekvarteret er derfor en oplagt mulighed for at servicere det stigende antal vandrere og cyklister og samtidig fungere som et nødvendigt samlingssted for vandrende og cyklende i det hele taget.

Organisation

Vi har etableret foreningen Viborg Pilgrimshus 'Herberget', der sammen med en gruppe frivillige varetager driften og udviklingen af ​​Viborg Pilgrimshus som et herberg og mødested for pilgrimme, vandrende og cyklende. I bestyrelsen sidder repræsentanter for Viborg Stift, Viborg Domkirke, Sortebrødre Kirke, Søndre Sogn samt de to Y'Mens Club i Viborg.

Målgruppe

Målgruppen for Viborg Pilgrimshus er bred og dækker både pilgrimme, naturelskere, fodslawsfolk samt kultur- og historie interesserede. Her er alle velkomne både som vandrende og cyklende.

Motiverne til at vandre er vidt forskellige, men fælles er ofte ønsket om for en tid at leve livet langsomt, at finde indre ro enten alene eller sammen med andre. Ikke mindst byder både Hærvejen, Klosterruten og Viborg-området desuden på noget af det mange savner i deres daglige dag: Historiske oplevelser, rig natur og luft under åben himmel.