Danmarkshistorien i Viborg på museum

Historiens vingesus blæser vedvarende gennem Viborgs gader og torve - og rundt om byens mange historiske bygninger. Viborg er en ganske særlig by, og gennem tusind år har det ene danmarkshistoriske kapitel efter det andet foldet sig ud her.
I Viborg blev Danmarks konger valgt og hyldet gennem mere end seks århundreder, her udmøntedes landets lov og ret gennem Landstinget og nu Landsretten, her begyndte reformationen i Danmark, her mødtes Jyllands elite til det årlige Snapsting, her fandt retsopgøret efter Anden Verdenskrig sted. Disse og mange andre danmarkshistoriske begivenheder har sammen med byens centrale institutioner medvirket til dannelsen af det moderne Danmark.

Danmarkshistorien, som den udspillede sig i rigets by i midten, skal fortælles i et nyt museum. Landsretsbygningen i Domkirkekvarteret giver perfekte muligheder herfor. Den smukke og historiske bygning har huset et af demokratiets fundamenter i 100 år og drager som et skrin, der venter på at blive lukket op. Inden for åbner der sig en storhed, der matcher Viborgs historie, og her venter et museumsbesøg, som vil efterlade stærke indtryk hos de kommende gæster.

Gæsterne vil i det nye museums udstillinger blive ført gennem tusinde års danmarkshistorie i Viborg, hvor hver enkelt udstilling vil blive en særlig oplevelse i sig selv. I de varierede udstillinger udfoldes ny viden derfor hele tiden i kraft af en række bevidste formidlingsgreb. De besøgende vil kunne mærke historiens kraft og betydning samt opleve, at alle følelser kan komme i spil. De vil blive fascineret over genstandenes særlige fortællekraft, forundret over udstillingernes kreative brug af animation, lys og lyd, fornøjet over museet som den perfekte ramme for socialt samvær familie og venner imellem. Kort sagt vil opbygningen af det nye Viborg Museum kombinere viden, oplevelse og fællesskab, give en ny måde at opleve et lokalmuseum på og en ny måde at tilgå den lokale historie.

Når museumsgæsterne forlader bygningen, er oplevelsen ikke slut. Den fortsætter ude i Domkirkekvarteret med nytænkende byrumsformidling om byens dramatiske historie, hvor den rent faktisk fandt sted. Ydermere vil Viborg Museum udvikle et nyt lokalhistorisk ressource- og undervisningscenter, "Din Viborghistorie", som bliver en ny måde at sammentænke skoletjeneste, museets samlinger og museets forskning. En tilgængeliggørelse af museets mangeartede arbejdsfunktioner og lokalhistoriske ressourcer for skoleklasser og lokalhistorisk interesserede.

Det nye Viborg Museum bliver samtidig en drivende partner i kulturattraktionen Domkirkekvarteret. Synergieffekterne i samarbejdet med de andre aktører i området samt Viborg Museums ovenstående vision om et nyt bymuseum resulterer i et afgørende spring ind i det 21. århundredes måde at tænke museum på.

Organisation

Viborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for Viborg Kommune, som også ejer og driver museet. Museet er organiseret med en ledende museumschef og stabsfunktion samt faglige teams inden for arkæologi, samling, forskning og formidling.

Målgruppe

Viborg Museum arbejder efter en bevidst strategi om at nå den bredest mulige målgruppe. Det sker ved at skabe museumsoplevelser, der tager udgangspunkt i gæstens egne forestillinger om det gode museumsbesøg. En strategi, som allerede er i gang med at blive udfoldet, hvorfor Viborg Museum har kunnet hæve sit besøgstal fra ca. 20.000 om året til at runde 80.000 i 2016.
Udviklingen af det nye Viborg Museum sker i løbende dialog med en række interessentgrupper fra hele Viborg Kommune, og brugerdrevne museumsoplevelser vil også i fremtiden være i fokus.

Status

Udviklingen af det nye Viborg Museum er i fuld gang. I 2017 lukkede museets udstillingsaktiviteter på Hjultorvet, og nedpaknings- og flytteprocessen blev sat i gang. Det nye Viborg Museum forventes at åbne ultimo 2023. I 2018 begynder processen med at renovere den kommende museumsbygning, den tidligere Vestre Landsret, og det forventes, at dette arbejde er gennemført i 2020. I 2018 skal museet skabe det økonomiske fundament til udstillingerne i det nye museum gennem fundraising, og produktionen af udstillingerne sker i perioden 2019-2021. Åbningen af det nye Viborg Museum er projekteret til ultimo 2021.