Sider under Nyt Viborg Museum

Omdrejningspunktet i de nye udstillinger bliver de mange danmarkshistoriske begivenheder og institutioner, som har givet Viborg dens helt særlige egenart. I et nyt og moderne museum vil kommende gæster blive budt indenfor til oplevelser af højeste kvalitet. Og når de besøgende efterfølgende bevæger sig ud i byens rum, vil de også kunne opleve museets nyskabende formidling. Det nye Viborg Museum vil sætte nye standarter for det 21. århundredes måde at tænke lokalmuseum.

Oplev Danmarkshistorien i Viborg

“Et nyt bymuseum er nødvendigt for at få fortalt Viborgs fantastiske historie. Samtidig bliver det placeret centralt i Domkirkekvarteret og bliver en kraftfuld motor i den kulturhistoriske formidling både inde på museet og ude i kvarteret.”
– Museumschef Brian Wiborg, Viborg Museum