Det arbejder vi med

I efteråret 2018 har Byrådet vedtaget en rammeplan for Domkirkekvarterets byrum og pladser. Planen beskriver de eksisterende forudsætninger, bindinger og muligheder i forhold til en fremtidig omdannelse og udformning. Samtidig fungerer planen som grundlag for at skabe det økonomiske fundament gennem en efterfølgende fundraising.

Planen er udarbejdet på baggrund af afholdte borgerworkshops samt analyser af Domkirkekvarterets byrum, arkæologi, historie, trafik og parkering.

Du kan læse om rammeplanen her. (pdf)

En realisering vil være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering. Rammeplanen fungerer derfor som grundlag for fondssøgning. En omdannelse af Domkirkekvarterets byrum og pladser forventes tidligst at være gennemført ultimo 2024.

Smukke byrum

Den fremtidige udformning af Domkirkekvarterets byrum og pladser skal understøtte den samlede vision for Domkirkekvarteret. Målet er at skabe sammenhængende, let tilgængelige og arkitektonisk smukke byrum.

Den grundlæggende tanke er, at man som besøgende skal kunne bevæge sig frit rundt i kvarteret. Det skal være nemt at orientere sig og finde vej til de enkelte attraktioner. Samt at finde vej til de øvrige historiske lokaliteter med gode forbindelser til både gågade systemet og til søerne og Borgvold.

Byrummene skal samtidig byde på gode muligheder for ophold og byliv. Besøgende og borgere skal få lyst til - og muligheder for - byliv, kulturelle oplevelser og for at opleve historien fortalt i dens egne rammer.

Vi ønsker et samlet, arkitektonisk greb, hvor vi skaber naturlige forbindelser og forandrer hvert enkelt byrum i respekt for det unikke historiske miljø og de særlige træk i området. Tanken er, at de enkelte byrum skal bevare deres særegne identitet og samtidig hænge sammen.

Trafik og parkering

Den fremtidige trafik og parkering skal udformes på en måde, der sikrer god og indbydende adgang til området, samtidig med at vi har mulighed for at etablere sikre og attraktive opholdsrum og gode rammer for fodgængernes færdsel rundt i Domkirkekvarteret.

Bænke, skilte, belysning, træer, skulpturer, stensætninger mv. skal understøtte den samlede æstetik i kvarteret for at give det en særlig identitet og understøtte bylivet.

Forandringerne af pladserne hænger sammen med den renovering, der allerede er gennemført i Viborg midtby, hvor gågaderne har fået ny granitbelægning, og Nytorv er genskabt som en åben og smuk plads med mulighed for at bruge torvet til mange forskellige formål. Forandringerne i Domkirkekvarteret fortsætter denne udvikling. Når alle forandringer er gennemført, har Viborg fået en stærk og smuk bykerne.

Til gavn for mange

Målgruppen for projektet er meget bred, da anvendelsen af pladsen tjener talrige formål for turister, borgere, erhvervsliv, kulturelle aktører og øvrige institutioner i Domkirkekvarteret.

Organisation

Projektet med byrum og pladser er organiseret med Viborg Kommune som tovholder og ansvarlig.