Velkommen til Domkirkekvarteret

Visionen for Domkirkekvarteret er at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets muligheder for en samlet fælles attraktion på internationalt niveau. Det bliver et kulturelt heldagstilbud uden sidestykke i Danmark.

Denne fælles tiltrækning er båret af et unikt samarbejde og et nyt samlende besøgscenter. Det vil tiltrække nye besøgende til Viborg og vække næste generationer nysgerrighed. Besøgscentret fortæller om vores fælles rødder og kultur- og danmarkshistorie, som har sit afsæt i Viborg med tråde til eksempelvis Hærvejen og De fem Hald'er. Et besøgscenter skal være en bred, synlig, fælles indgangsportal og det referencepunkt, som binder områdets attraktioner sammen. Her byder vi den besøgende velkommen til området og introducerer hele paletten af ​​områdets seværdigheder. Besøgscentret forbereder gæsterne på de oplevelser, der venter og guider dem videre rundt i kvarteret.

Besøgscentret kickstarter de mange dramatiske fortællinger lige uden for døren, rummer stærk formidling - og fungerer også som det sted, der afrunder oplevelser i området.

Besøgscentret får en central og synlig plads, hvor det er naturligt at søge hen, når man kommer. Centret skal være en attraktion i sig selv og virke imødekommende og åbent. Det er samtidigt vigtigt, at vi indpasser og udformer centret i respekt for områdets unikke kulturmiljø.

Centret får de besøgende til at føle sig godt taget imod, og at han eller hun får en helstøbt oplevelse. Centret er bemandet og indeholder en række fællesfunktioner for området: samlet billetsalg, butik, café, toilet, samt et formidlingsrum, der præsenterer Domkirkekvarterets muligheder og historie for gæsten. Der er samtidig mulighed for, at man kan booke rundvisninger og leje udstyr og hjælpemidler, der bidrager til en god oplevelse af og information om kvarteret. Besøgscentret har plads til at tage imod en busfuld besøgende - ca. 50 personer.

Formålet med at etablere centret er samtidig, at der er kvalitet til at folde en enkelt dags besøg ud til flere, for eksempel til en miniferie i Viborg.

Organisation

Viborg Kommune er ansvarlig for delprojektet om det nye besøgscenter. Senere i forløbet beslutter vi, hvordan besøgscentret skal organiseres og køre.

Målgruppe

Besøgscentret skal åbne historien og oplevelsen af ​​Domkirkekvarteret for mange forskellige typer af besøgende: Turister, moderne pilgrimme fra Hærvejen, nysgerrige borgere, forskere, studerende, undervisere, erhvervsfolk, kulturaktører, børn og unge og mange flere.