Sider under Besøgscenter

Centret rummer faciliteter, formidling og service til publikum. Besøgscentret bidrager på den måde til større kvalitet i oplevelsen af ​​både Domkirkekvarteret og byen som helhed.

Besøgscenteret kan oprettes i eksisterende eller nyt byggeri i området.

“Besøget starter i det nye besøgscenter i Domkirkekvarteret. Besøgscenteret bliver et centralt udgangspunkt for en sammenhængende oplevelse af Viborg Domkirke, Skovgaard Museet, Stænderpladsen og det nye Viborg Museum i den tidligere landsretsbygning. Det bliver en spændende indgangsportal til Domkirkekvarteret, hvor besøgende bydes velkommen, introduceres til området og guides på vej til oplevelser lige uden for døren.”
– — Steen Lindgaard, kulturchef, Viborg Kommune