Domkirkekvarterets institutioner, bygninger og byrum skal i fællesskab formidle stedets historie og forene kulturarv, arkitektur og kunst som én samlet kulturattraktion.
Her skal byens borgere og besøgende fra ind- og udland kunne erkende, reflektere og lade sig inspirere af stedets stærke historie og betydning gennem oplevelser og fordybelse.

Se film fra 2016 om Domkirkekvarteret i Viborg