Tidsplan

Målet er reformationsjubilæet i 2026

Realiseringen af Domkirkekvarteret i Viborg som et kulturelt og kunsthistorisk kraftcenter er et langsigtet arbejde. Målet er at færdiggøre projekterne i fællesskab til Reformationsjubilæet i 2026, som er 500-året for, hvornår Hans Tausen startede sine lutherske prædikener i Viborg. En realisering vil være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering, herunder fondsmidler.

De første projekter er realiseret og flere er på vej

  • Fra sommeren 2017 er der etableret et midlertidigt pilgrimscenter og -herberg i den tidligere børnehave ”Asylet”.

  • Menighedsrådet er i fuld gang med planerne om at renovere Domkirkens kupler og fresker i 2018, og tiltag der skal forbedre adgangen inde i kirken fra 2019 og frem.

  • Udviklingen af det nye Viborg Museum i den gamle Vestre Landsret er i fuld gang med en forventet åbning af det nye museum ultimo 2021.

  • En rammeplan er under udarbejdelse som grundlag for en udvikling af Domkirkekvarterets byrum og pladser i de næste år.

  • Skovgaard Museet arbejder med planer for en udvidelse af museet.

  • Det gamle rådhus på Stænderpladsen ”afprøves” med forskellige kulturelle og kunsthistoriske aktiviteter, inden bygningen omdannes – i 2018 afholdes ”Tribute to Viborg” om byens 1000-årige historie.

  • Der arbejdes med et nyt besøgscenter som et kommende fælles omdrejningspunkt i en ny eller eksisterende bygning.

Sidst opdateret: 26.04.2018