Tidsplan

Målet er reformationsjubilæet i 2026

Realiseringen af Domkirkekvarteret i Viborg som et kulturelt og kunsthistorisk kraftcenter er et langsigtet arbejde. Målet er at færdiggøre projekterne i fællesskab til Reformationsjubilæet i 2026, som er 500-året for, hvornår Hans Tausen startede sine lutherske prædikener i Viborg. En realisering vil være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering, herunder fondsmidler.

De første projekter er realiseret og flere er på vej

  • Fra sommeren 2017 er der etableret et midlertidigt pilgrimscenter og -herberg i den tidligere børnehave ”Asylet”.

  • Menighedsrådet er i fuld gang med planerne om at renovere Domkirkens kupler og fresker i 2018, og tiltag der skal forbedre adgangen inde i kirken fra 2019 og frem.

ETAPEPLAN

etapeplanen (pdf) kan du se mere om de øvrige projekter og rækkefølgen for udviklingen af Domkirkekvarteret.

I etape 1 skaber vi nye oplevelsesmuligheder omkring Stænderpladsen, der sammen med de eksisterende attraktioner kan danne grundlag for Domkirkekvarteret som én samlet attraktion:

•    Der skal nyt liv i de tomme bygninger: Et nyt Viborg museum
     i den gamle Vestre Landsret og et nyt kulturhus og
     besøgscenter i det gamle rådhus med plads til blandt andet
     skiftende udstillinger.

•    Stænderpladsen omdannes som et nyt centralt omdrejnings-
     og ankomstpunkt.

I etape 2 omdanner vi resten af Domkirkekvarteret, så området fremstår som ét samlet kulturelt kraftcenter:

•    Skovgaard Museet udvides og tilgængeligheden forbedres.
     Eventuelt permanent pilgrimshus.
•    De øvrige byrum omdannes, så Domkirkekvarteret bliver ét
     sammenhængende og tilgængeligt område med gode
     opholdsmuligheder.

Sidst opdateret: 08.09.2018