Vær med

Udviklingen af Domkirkekvarteret sker i samarbejde med borgere og brugere af området.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har idéer og forslag til, hvordan vi kan udvikle Domkirkekvarteret.

Vi holder løbende offentlige arrangementer, borgermøder, events med mere.

Tidligere arrangementer:

Borgermøde om byrum og etaper

Viborg Kommune holdt borgermøde den 13. september 2018 på rådhuset. På mødet fik deltagerne mere at vide om de netop vedtagne planer om byrummenes rammer og potentialer, samt om etapeplanen for Domkirkekvarteret.

Borgerworkshop om byrum og pladser

Mandag den 23. oktober 2017 holdt Viborg Kommune sammen med Viborg Domsogns Menighedsråd en borgerworkshop på Sognegården om Domkirkekvarterets byrum og pladser.

12 grupper drøftede muligheder for den fremtidige udformning af Gammeltorv, Margretheplænen og Stænderpladsen. Se opsamlingen fra borgerworkshoppen.

Åbent hus

Fire eftermiddage i sensommeren 2017 var der åbent hus på Dom Caféen til en uformel snak med projektleder Jørgen Tryk Hansen. De fremmødte havde mulighed for at aflevere deres synspunkter om Domkirkekvarterets fremtid. Se bemærkningerne og plancher fra åbent hus.

Borgermøde om visionen

På et velbesøgt borgermøde den 8. februar 2017 fortalte områdets aktører om Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg og præsenterede de enkelte delprojekter.
Efter præsentationen blev der afholdt en workshop. Se bemærkninger fra borgermødet.

Snapsting

Under Snapsting 2015 blev et tidligt debatoplæg udarbejdet af landskabsarkitekt Schønherr, præsenteret og prøvet af i Domkirkekvarterets bygninger og byrum. Der var åbent hus og udstillinger i den gamle Vestre Landsret, rundvisninger i området, midlertidig omdannelse af Stænderpladsen samt debat, musik med mere. Se billeder fra dagene.

Sidst opdateret: 21.09.2018