Skovgaard Museet

Skovgaard Museet har en udstilling på 770 kvadratmeter i byens smukke gamle rådhus fra 1728. Museet vil forbedre tilgængeligheden for dårligt gående gæster og ønsker at udvide de eksisterende rammer, så museet kan fremstå med moderne publikumsfaciliteter og tidssvarende udstillingsforhold.

Ønsket er både at etablere en ny glasbygning mellem selve museet og sidebygningen, der i dag huser administrationen, og omdanne administrationsbygningen til udstillingslokaler.

Skovgaard Museet - Et nationalt klenodie

Helt fra begyndelsen i 1937 har Skovgaard Museet sat Viborg på danmarkskortet. Netop her blev der – takket være en stor lokal opbakning – etableret et kunstmuseum med udgangspunkt i den monumentale udsmykning af Viborg Domkirke fra Joakim Skovgaards hånd. Han ønskede dog, at hele familien Skovgaard skulle repræsenteres på museet.

Både den nationalromantiske guldaldermaler P.C. Skovgaard (faren), maleren og billedhuggeren Niels Skovgaard (broren), andre familiemedlemmer og en kunstnerkreds omkring familien har leveret værker til museets faste samling. Gennem tiden har Skovgaard Museet løbende udvidet samlingen, så den i 2016 er et stykke danmarkshistorie i sig selv. Skovgaard Museets ansvarsområde retter sig naturligt mod Skovgaard-familien, men museet har formået at perspektivere samlingerne med en række særudstillinger.

De har først og fremmest til formål at berige og nuancere den særlige kunsthistorie omkring værkerne fra Skovgaard-familien, og museet har også haft meget besøgte særudstillinger. Et godt eksempel på det var udstillingen ”Dronning Margrethe II - Et livsværk” i 2010, hvor regenten fejrede 70 års fødselsdag og Viborg fejrede 950 års jubilæum som bispeby.

Skovgaard Museet har til huse i flotte historiske rammer, da den fredede bygning tidligere har været rådhus og stiftsmuseum med oldtidssamlinger. På denne vis rummer Skovgaard Museet en række kulturhistoriske kvaliteter, der hænger sammen med domkirken, Domkirkekvarteret og hele byens betydningsfulde historie.

Organisation

Skovgaard Museet er en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse og Viborg Kommune som hovedtilskudsgiver. Desuden modtager Skovgaard Museet statsstøtte som statsanerkendt kunstmuseum.

Målgruppe

Skovgaard Museet har tre målgrupper for sine aktiviteter, nemlig voksne over 50 år, skolebørn og konfirmander og lokalsamfundet. Særligt de to førstnævnte er i fokus, og museet tilbyder en bred vifte af målrettede undervisningsforløb for skoleklasser og har udviklet en app kaldet ”den digitale domkirke”.
Den gør det muligt at lære mere om Domkirkens historie, interiør og Joakim Skovgaards enestående udsmykning af Domkirken.

Skovgaard Museet ligger lige i hjertet af Domkirkekvarteret og spiller en central rolle i planerne for fremtiden.
Vi er placeret i et historisk hus, som har stor betydning for byen.
Vi har en historisk betydningsfuld samling i kraft af Skovgaard-familiens arv, som er uløseligt knyttet til Viborg Domkirke.
Vi glæder os til, at de kulturhistoriske aktører i kvarteret får styrket de indre forbindelser, så vi ikke bare ligger spredt som isolerede øer.”

— Anne-Mette Villumsen, museumsleder

 

Sidst opdateret: 02.05.2018