Det gamle rådhus

Det gamle Rådhus på Stænderpladsen i Viborg

Der skal nyt liv i det gamle rådhus, og bygningen skal igen indtage en central rolle i Domkirkekvarteret, ikke mindst i forhold til fremtidens Stænderplads foran bygningen.

Sammen med Skovgaard Museet, Viborg Domkirke, Sognegården og et nyt Viborg Museum i Vestre Landsrets gamle domicil skal det gamle rådhus være en del af et kulturhistorisk og kunstnerisk kraftcenter, der både i fysisk og overført betydning indrammer Viborgs dramatiske historie.

Derfor skal vi bruge bygningen til noget nyt, som harmonerer kultur- og kunsthistorisk med resten af kvarteret. Indholdet skal henvende sig til offentligheden og styrke kvarteret som en samlet attraktion. Det gamle rådhus trænger i særlig grad til en indvendig renovering. Bygningen rummer 1.500 kvadratmeter.

Historie

Rådhuset afløste det nuværende Skovgaard Museum som rådhus i 1874. Den store rødstensbygning ud mod Stænderpladsen rummer 1.500 kvadratmeter. Bag ved det gamle rådhus findes Viborg Arrest (ikke en del af projektet), hvor de indsatte skulle tage den tunge tur over ”Sukkenes bro” for at komme til domsafsigelse i den tidligere Vestre Landsret.
Det bevaringsværdige gamle rådhus har i dag ingen funktion bortset fra at være ramme om borgerlige vielser. 

Kulturinstitutioner

Den monumentale ejendom kalder på at få nyt liv og nye funktioner i Domkirkekvarteret. Viborg Kommune har inviteret til flere offentlige høringer for at få ideer til den fremtidige brug af bygningen. Pilen peger på, at det skal bruges til kulturaktiviteter og formål, der kan tiltrække mange forskellige grupper af brugere og besøgende. I forbindelse med udarbejdelsen af ny kulturstrategi 2017- 2020 er der blevet peget på muligheden for at flytte enkelte kulturinstitutioner fra andre dele af byen til en ny placering i det gamle rådhus.
Det gamle rådhus vil således kunne danne en ramme om et centralt besøgscenter for Domkirkekvarteret, udstillinger, -og som et nyt domicil for Viborgs egnsteater Carte Blanche og Viborg Kunsthal. Bygningen lever ikke op til nutidens krav om tilgængelighed. Det vil derfor være nødvendigt at foretage en række bygningsmæssige ændringer for at det gamle rådhus vil kunne fungere tidssvarende.

Målgruppe

Borgere, turister, studerende, kunstnere, og mange andre vil bruge bygningens fremtidige kultur, kunst og oplevelsestilbud.

Organisation

Projektet med det gamle rådhus er organiseret med Viborg Kommune som tovholder og projektansvarlig.

 

 

Sidst opdateret: 30.04.2018