Kontakt

Fælles styregruppe

Henrik Stubkjær
Biskop
Viborg Stift
Tlf.: 23 29 66 00
Mail: hes@km.dk

Ole Rahn
Næstformand
Menighedsrådet Viborg Domsogn
Tlf.: 86 62 09 89
Mail: or@rahn.dk

Lars Stentoft
Direktør, Kultur, Service og Events
Viborg Kommune
Tlf.: 87 87 30 00
Mail: lkst@viborg.dk

Hans Jørn Laursen
Direktør, Teknik & Miljø
Viborg Kommune
Tlf.: 87 87 55 00
Mail: hajl@viborg.dk

Frede Fruergaard Møller
Kirkeværge
Menighedsrådet Viborg Domsogn
Tlf.: 72 20 33 25
Mail: frede@fmoller.dk

Steen Lindgaard
Kulturchef
Viborg Kommune
Tlf.: 61 89 06 26
Mail: sl@viborg.dk

Anne-Mette Villumsen
Museumsleder
Skovgaard Museet
Tlf.: 86 62 39 75
Mail: amv@skovgaardmuseet.dk 

Jørgen Hansen
Bestyrelsesformand
Skovgaard Museet

Brian Wiborg
Museumschef
Viborg Museum
Tlf.: 87 87 38 00
Mail: brwi@viborg.dk

Charlotte Kastbjerg
Turistchef
VisitViborg
Tlf.: 87 87 88 88
Mail: chka@visitviborg.dk

Karl Johan Legaard
Planchef
Viborg kommune
tlf.: 87 87 55 50
Mail: kjl@viborg.dk

Om styregruppen

I starten af 2016 blev den løbende dialog med områdets aktører organiseret gennem etablering af en fælles styregruppe. 
Styregruppen koordinerer blandt andet fondsstrategi og delprojekternes fremdrift.

Sidst opdateret: 15.06.2018